X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

درس 9  چاپ

تاریخ : دوشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 09:15 ب.ظ


برای مشاهده ی رسم الخط لکی به شکل لاتین کلیک کنید   رسم الخط  ? were are you staying

   ئه ر کو هوسیاینونه؟

  ?Ar kû husêayna

  ? Are you on your own

    تنیاینون؟

   ?Tanêaynon

... I am with my

  Mi hâma gard …m    

  مه هامه گرد ... م


    Wife

     ژن

     zhan

   

    husband

     میرده   

    Mêrda   

    family

    مال(هوز)

       mâL

    parents

     داو باوه

   dâw bâwa

    children

     آیله ل

      âyla

    Grandfather/Grandmother

     باپیره/داپیره

bâpyra/dâpyra  

     Father/Mother

      باوه / دا

       bâwa/dâ

     Son/Daughter

      کورِّ /  دت

      kuR/dit

      brother/Sister

        برا  /  خوه

       birâ/xwa   

      uncle/ aunt

       تاته /  می می

       tâta/mymy 

درس 8  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1390 در ساعت 12:43 ب.ظ

  Where                  برای دریافت رسم الخط لاتین لکی کلیک کنید

کو؟ 

 kû?

Where is   

هار کو؟ 

 hâr kû? 

Where can I find  

ئه ر کو مه تونم بکه میه دی؟ ار کو ماوو بوینمه ی؟  

  ar kû matonim boynmê? 

Who  

کی؟ 

ky?

Who s that  

ئه وه کیه؟ 

ava kya?

What  

چه ؟ 

cha?

What is that  

ئه وه چیه؟  

 ava chêa?

What does that mean  

یه چه بینه موشنی؟ یه چه مه نی دیری؟ 

ya cha bêna mûchinê? 

Which  

کوم؟-کو ماین؟ 

kom?-komâyn?

When  

که ی ؟ 

kê?

 When do we arrive 

 که یه مه ره سیمن؟ 

kêa marasymin?

When does ...open/close  

که ی وازه ماو/مه وه سر هی؟ 

kê vâza mâw/moasirhê?

How much  

چه نی ؟(نا شو مار) 

chani?(nâshumâr)

How maney  

چه ن گله ؟(شمار یا) 

chan gila?(shumarêâ)

 How much does this cost  

یه چه نی مه رزی؟چه ن قیمه ته؟ 

ya chanê marzê? chan qymata?

 How 

چوین؟  

chuyn?

  How do I get to  

چوینه ماوو برسمه ی ...؟ 

chuyna maw birrasmi ...?

How far  

 چه نی دویره؟ 

chanê doyra?

How long  

چه نی رٌٌیه؟ چه نی رٌی دیری؟ 

chanê rrêa?chanê rrê dêrê?

 What do you call this/ that in laki  

وه یه یا ئه وه وه لکیا چه موشن؟ 

va ya yâ ava va lakya cha mûshin?

Is that right 

یه راسه ؟ دوریسه؟ 

ya rrasa ? dorêsa?

 Why 

 ارٌا؟ 

arrâ?

Why are you laughing 

ارٌا هومه مه خه نینون ؟ 

arrâ homa maxanynun?

   1       2       3       4       5    >>